Pozdravljeni, dijaki III. gimnazije Maribor!

V dneh od ponedeljka, 5. 6. 2017, do četrtka, 8. 6. 2017, bodo potekale dejavnosti iz nabora obveznega dela Obveznih izbirnih vsebin za gimnazijce in Interesnih dejavnosti za dijake programa predšolska vzgoja.

Razpored dejavnosti je zbran v preglednicah Razpored dejavnosti –  za  OIV ali za IND:

RAZPORED DEJAVNOSTI_ OIV _JUNIj 2017_DIJAKI.

Udeležba na dejavnostih šteje k uram OIV ali IND, ki so določene z Letnim delovnim načrtom.

Pripravili smo vam pester skupek različnih delavnic, predavanj, terenskega dela, taborov in prepričani smo, da bodo štirje dnevi druženja v šoli in izven nje prehitro minili.

V petek, 9. 6. 2017, bo potekal pouk po ustaljenem urniku.

Organizatorici OIV in IND
Jasna Ul Može in Barbara Gregl Korošec

 

Oznake: