Predmet (učitelj) MATEMATIKA (T. Kuster P., prof.)
  Pisni del Ustni del
Datum/ura/učilnica 24. 5. 2017 / 8.15 / 33 24. 5. 2017 / 9.45 / 33

 

Predmet (učitelj) KEMIJA (A. V. Glažar, prof.)
  Pisni del Ustni del
Datum/ura/učilnica 24. 5. 2017 / 8.15 / 33 /

 

Predmet (učitelj) PSIHOLOGIJA (M. Topolnik R., prof.)
  Pisni del Ustni del
Datum/ura/učilnica / 24. 5. 2017 / 11.00 / PM

 

Oznake: