Razporedi vseh vrst (predmetnih, dopolnilnih in popravnih) pisnih in ustnih izpitov bodo objavljeni v šolski vitrini v prvem nadstropju, na Gosposvetski cesti 4, in na šolski spletni strani od 26. junija 2017 po 12. uri.

Prvi dan opravljanja vseh vrst izpitov bo v četrtek, 29. junija 2017.

K IZPITOM SE PRIJAVITE NAJKASNEJE DO 23. 6. 2017 DO 12.00.

Obrazec za prijavo na izpit dobite pri razrednikih.

Ravnatelj III. gimnazije Maribor

Janez Pastar, prof.

 

 

Oznake: