Mia Sara Gril, dijakinja 4.c gimnazije na III. gimnaziji Maribor, je tudi letos bila med najobetavnejšimi mladimi slovenskimi pesniki na 18. Pesniški olimpijadi v Dravogradu.

https://www.pesniska-olimpijada.si/

 

Oznake: