PREDMETNIK IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA GIMNAZIJA

Srednješolski izobraževalni program Gimnazija traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.PREDMETNIK IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA GIMNAZIJA

Izbirni predmeti v četrtem letniku:

Izbirni predmeti v četrtem letniku

PREDMETNIK IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA

Srednješolski izobraževalni program Predšolska vzgoja traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.
Dijakinje oziroma dijaki pridobijo strokovni naziv vzgojiteljica oziroma vzgojitelj predšolskih otrok.

PREDMETNIK IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA