Na III. gimnaziji Maribor razpisujemo prosta mesta za novince v treh programih:

Gimnazija 140 mest

Predšolska vzgoja 56 mest

Gimnazija – športni oddelek 18 mest

Kandidati, ki se želijo prijaviti na program gimnazija športni oddelek, za katerega je potrebno izpolnjevati posebne vpisne pogoje, se morajo na preizkus prijaviti do 4. marca na šoli, ki program izvaja. Preizkuse bodo šole izvajale med 11. in 20. marcem 2021. Vse potrebne obrazce najdete na spletni strani ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ pod rubriko Povezane storitve/Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti iz izpolnjevanja posebnih pogojev za vpis.

Vsi kandidati za vpis na zgoraj omenjene programe morate oddati prijavnice do 2. 4. 2021. Prijavnica je dostopna na povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf

Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/22 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Predmetniki:

Predmetnik – Gimnazija

Predmetnik – Športni oddelek

Predmetnik – Predšolska vzgoja