Koordinatorici projekta:

Katja Zupančič Krajnc in Jasna Ul Može

Člani tima:

Andreja Vergles Glažar, Samo Pajek in Janja Divjak

Spletna stran: https://ekosola.si/

   • RAVNANJE Z ODPADKI

Kam naj odložim ločeno zbrane odpadke

  • OHRANJANJE NAŠEGA SVETA