Dijaška skupnost je del  organizacije šolskega in obšolskega življenja ter dela dijakov na šoli. Zastopa interese dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Združevanje dijakov zagotavljata Konvencija o otrokovih pravicah in Pravilnik o šolskem redu za srednje šole.

Šolska dijaška skupnost se združuje v Dijaško organizacijo Slovenije. Člani Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor so vsi dijaki šole. Na ravni šole jih predstavljajo predstavniki vseh razredov na šoli in vodstvo Dijaške skupnosti.

Predsednik in podpredsednica Dijaške skupnosti se udeležujeta sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije (DOS), ki potekajo v prostorih Državnega zbora Slovenije.

DIJAŠKA SKUPNOST

Predstavniki Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor

Predsednica:

Maja Repič, 4. d

 

Podpredsednica
(gimnazija in športni oddelki):

Lara Ribič, 4. e

Podpredsednica (predšolska):
Lina Marija Zajšek 2. bv

 

 

Predstavnici v svetu šole: Maja Repič in Lina Marija Zajšek

Mentorici: Nataša Korošec, prof. in mag. Janja Divjak


Arhiv:

Poslovnik o poteku volitev predsednika DS

Statut dijaške skupnosti III.gimnazije