Erasmus+: Mobilnost dijakov v PIU
Partnerji: III. gimnazija Maribor (Slovenija) in Tiny Signers (Velika Britanija)
Tema: Razvoj govora in učenje jezika pri predšolskih otrocih skozi igro (igraUČI)
Trajanje projekta: 1. 6. 2018–31. 5. 2019
Udeleženci mobilnosti: 16 dijakov 3. letnika predšolske vzgoje v šolskem letu 2018/19 in dva učitelja spremljevalca; izvedli bomo en tok mobilnosti v mesecu oktobru 2018

CILJI PROJEKTA:
– usposobiti dijake programa predšolska vzgoja za uporabo različnih metod za spodbujanje komunikacije in razvoja jezika v predšolskem obdobju;
– ustvarjanje lastnih zapisov dijakov v obliki zvočnih podlog, izštevank, kratkih pesmi, šaljivk, besednih iger in izdelava enostavnih didaktičnih pripomočkov v obeh jezikih;
– pridobivanje delovnih izkušenj v okolju angleških vrtcev;
– izboljšanje komunikacijske zmožnosti in razumevanja tujega jezika;
– usvojiti osnove znakovne komunikacije;
– prenos idej in novih spoznanj v vrtce v domačem okolju v okviru praktičnega usposabljanja.

Pridobljene izkušnje bodo povečale socialno vključenost naših dijakov in dvignile motivacijo za delo in izboljšanje učnega uspeha. Vse faze projekta bodo prispevale k razumevanju pojma internacionalizacija in medkulturnost na šoli. Z načrtovanjem in izvajanjem diseminacijskih aktivnosti pa bodo dijaki pridobili organizacijske spretnosti in medijske veščine. Z izdajo certifikatov o opravljeni mobilnosti bomo našim dijakom povečali možnosti študija, prakse ali zaposlitve v tujini.

Učitelji spremljevalci ter vsi ostali, vključeni v posamezne faze projekta, bomo pridobljena spoznanja vključili v letne delovne načrte, primere dobrih praks pa predstavili sodelavcem, vzgojiteljem in staršem. Naš cilj je spodbujati vseživljenjsko neformalno učenje, inovativnost, ustvarjalnost in podjetnost z izkazovanjem kakovosti in učinkovitosti posameznih dejavnosti.

Evropska unija, ki financira projekt, v sklopu programa Erasmus+ krije udeležencem stroške potovanja, bivanja in osnovne dnevne stroške.

Ožji projektni tim: Jasna Ul Može, Barbara Gradišnik, Barbara Špilak, Milena Topolnik Rajšek, Katja Stošić.


 

 

Oznake: