V sredo, 29. maja 2024, bo potekal pouk po posebnem režimu, ker bodo naše dijakinje in dijaki v programu gimnazija in predšolska vzgoja pisali maturo iz slovenščine.

S poukom boste začeli ob 11.30 in zaključili 16.40 po priloženem seznamu zvonjenja.

Maribor, 27. maj 2024

Marija Lešer, prof.,

 ravnateljica III. gimnazije Maribor

 

Oznake: