Spoštovani.

Državni izpitni center sporoča, da so kandidatom splošne mature na e-naslove poslali podatke za dostop do spletne strani https://matura.ric.si.

Preko spletne strani boste letos kandidati med izvedbo splošne mature:

– preverili svoje osebne podatke in prijavljene predmete;

– od 18. do 31. 5. 2020 imeli možnost vpogleda v rezultate praktičnih delov izpitov;

– na dan objave rezultatov splošne mature (13. 7. 2020) imeli možnost  elektronskega vpogleda vaših rezultatov in pripadajoče izpitne dokumentacije (izpitne pole, doseženo število točk po izpitnih polah in nalogah, navodila za ocenjevanje). E-vpogledi v skladu s Koledarjem splošne mature 2020 trajajo tri dni.

Za dostop do spletnih strani torej ni več potrebna izpitna šifra, kot v prejšnjih letih. Kljub temu je na listu z izpitnimi šiframi še vedno natisnjena nalepka za kandidate s šifro za dostop do rezultatov mature. Letos to šifro potrebujejo SAMO tisti kandidatki za katere od šol nismo prejeli njihovih e-poštnih naslovov in jim tako nismo mogli posredovati aktivacijske kode. Kandidati lahko nalepko odlepijo in shranijo, je pa večina kandidatov ne bo potrebovala.

 

Oznake: