Tajnik poklicne mature:

Marko Janžič (marko.janzic@tretja.si, tel. 02 250 40 75 ali 02 250 40 42),

 

Koledar in ostale informacije za splošno in poklicno maturo najdete na spletni strani: www.ric.si

Zakoni in pravilniki

Vse obrazce najdete na spletni strani:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/splosna-matura.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/poklicna-matura.html

Informacije o plačilu poklicne mature dobite pri Marku Janžiču, tajniku poklicne mature.