Perspektivni športniki v obdobju mladostnišva potrebujejo posebno pozornost. Športniki v tem obdobju veliko časa in energije vlagajo v treninge in tekmovanja. Pomembno je, da so v izobraževalnem sistemu deležni prilagoditev, ki jim omogočajo, da ostajajo na svoji željeni športni poti, hkrati pa so uspešni v izobraževalnemu sistemu, ki jim v gimnaziji nalaga vedno večjo obvezo in odgovornost.

Na III. gimnaziji Maribor se vsa leta trudimo mladim športnikom pomagati na njihovi športno-izobraževalni poti. Zavedamo se, da so trud, odrekanja in prilagajanja za doseganje dobrih rezultatov, tako športnih kot učnih, v tem obdobju zelo veliki.

Športni oddelek je namenjen dijakom – perspektivnim športnikom, ki intenzivno trenirajo in si želijo zaključiti izobraževanje z uspešno opravljeno splošno maturo.

Predmetnik – program Gimnazija – športni oddelek

Vpis

Obrazci za vpis v športni oddelek:

Pogoji za vpis v športni oddelek

Rokovnik

Navodilo za izpolnjevanje obrazca

Potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek

Izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem