III. gimnazija Maribor izvaja postopek izbire izvajalca šolske prehrane.

Ponudniki oddajo ponudbe, skladno z razpisno dokumentacijo, do 12. 7. 2023 do 12. ure.


III. gimnazija MB-Navodila _ izvajanje gostinskih storitev oziroma šolske prehrane

Jedilniki

Naslovnica

Ponudba, Izjave

Ponudbeni predračun dodatne ponudbe

Vzorec pogodbe

ESPD -III. gim. MB.zip

 

Oznake: