Predsednica je postala Kaja Pučko, podpredsednici pa  Anja Jager (gimnazija) in Doroteja Čeh (predšolska vzgoja).

 

Predsednik DS III. gimnazije Maribor

Tibor Mamula

 

Oznake: