V sklopu projekta Erasmus+ (individualna mobilnost), sem se med 20. in 25. junijem 2022 v kraju St. Paul’s Bay na Malti udeležila strukturiranega tečaja ‘Teaching English to Very Young Learners’ (Poučevanje angleščine za zelo mlade učence.)

V petih dneh usposabljanja smo se seznanili z glavnimi teoretičnimi smernicami in značilnostmi zgodnjega učenja angleščine ter spoznali metodiko zgodnjega poučevanja tujega jezika. V praktičnem delu smo načrtovali aktivnosti, s katerimi otrokom v predšolskem obdobju približamo tuji jezik. En dan je bil namenjen strokovni ekskurziji, na podlagi katere smo pripravili kratko učno enoto za zgodnje poučevanje angleščine.

Večina udeleženk tečaja so bile vzgojiteljice iz tujih držav (Italija, Španija, Češka in Madžarska), ki so nam predstavile metode in oblike dela, ki jih uporabljajo pri poučevanju angleščine v vrtcih.

Znanja in izkušnje, ki sem jih pridobila na strukturiranem tečaju bom uporabila pri načrtovanju in izvedbi novega strokovnega modula v 4. letniku programa Predšolska vzgoja (Tuji jezik za otroke).

Z udeležbo na strukturiranem tečaju sem dosegla tako poklicno kot tudi osebno rast, zato tovrstno usposabljanje priporočam vsem, ki si želijo novih znanj in izkušenj.

Patricija Kosar, prof.

Fotografije

 

Oznake: