Dijakinje in dijake  III. gimnazije Maribor obveščamo, da bo šolsko tekmovanje iz znanja biologije 23. januarja 2020, državno pa  21. marca  2020.

Tema v tekmovalni skupini za 1. in 2. letnike je GLIVE, dijaki in dijakinje tretjega in četrtega letnika pa tekmujejo iz znanja, ki je predpisano z učnim načrtom za biologijo.

Dijakinje in dijaki dobijo navodila za priprave na tekmovanje in prijavo pri svoji učiteljici biologije.

 

Oznake: