Obrazec: Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Obrazec: Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice
Navodila za izpolnjevanje vloge

Konec julija 2013 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je razveljavil vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente. S tem pa se je ukinil tudi dodatek za prevoz k državni in Zoisovi štipendiji.

Pravico do subvencije tako lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove.

Poenotile so se tudi cene prevoza. Do sedaj je bila cena za 75 kilometrov vožnje med 19 in 155 evri, zdaj pa bo mesečna vozovnica za vlak ali za avtobus stala 15,30 ali 90 evrov. Znesek je odvisen od tega, ali so dijaki od šole oddaljeni 60, od 60 do 90 ali več kot 90 kilometrov.

Ministrstvo za infrastrukturo prosi dijake, naj pravočasno uredijo vso dokumentacijo, potrebno za uveljavljanje subvencije pri uporabi javnega prevoza v medkrajevnem prometu. Da upravičenec lahko uveljavi subvencijo, mora izpolniti vlogo, ki jo potrdi šola, na kateri se šola.

Vzorci vlog z navodili so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo (www.mzip.gov.si), na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si), na spletnih straneh prevoznikov in na prodajnih mestih prevoznikov.

Subvencionirane mesečne vozovnice za mesec september bo tako mogoče kupiti že v zadnjem tednu meseca avgusta.

Na podlagi subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu bo imel upravičenec tudi pravico do brezplačne uporabe mestnega prometa v Ljubljani in Mariboru. Novela zakona pa je uvedla tudi mesečno vozovnico za deset voženj, za katero bo treba odšteti 15 evrov.

Predprodaja subvencioniranih mesečnih vozovnic bo potekala od 27. 8. 2012. Zaradi uveljavitve novega sistema subvencioniranja pa na pristojnem ministrstvu priporočajo, da potencialni upravičenci nakup subvencionirane mesečne vozovnice opravijo že v predprodaji.

Vlogo mora predhodno potrditi šola, potrjeno vlogo dijaki oddajo pri prevoznikih.