Individualne govorilne ure učiteljev potekajo v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti.
Starši se za govorilno uro predhodno dogovorite s posameznim učiteljem preko spletne pošte.
Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi tudi po telefonu v zbornici (G: (02) 250 40 48 ali S: (02) 250 40 71)
ali pa v kabinetu, katerega številka je pri učitelju dopisana.

Skupne govorilne ure bodo:

– 30. novembra 2023,

– 7. marca 2024 in

– 11. aprila 2024;

od 17.00 do 18.00 po objavljenem razporedu na oglasni deski v pritličju na Gosposvetski cesti 4 in v prvem nadstropju na Smetanovi 18.

Govorilne ure 2023/2024 (veljavnost: do junija 2024):

Ime in priimek, predmetno področje e-mail Čas govorilnih ur
dr. ANDREJ ADAM, filozofija andrej.adam@guest.arnes.si petek, 8.40–9.25 (G)
ALEKSANDRA ADAM KNEZ, slovenščina, razredničarka 2. E aleksandra.adam-knez@tretja.si četrtek, 7.50­–8.35 (G)
URŠKA ARAM, svetovalna delavka urska.aram@tretja.si po dogovoru
ROMANA BOHAK FARIČ, matematika romana.bohak-faric@tretja.si sreda, 11.20–12.05 (G)
     
mag. JANJA DIVJAK, slovenščina, razredničarka 3. D janja.divjak@tretja.si ponedeljek, 11.20–12.05 (G)
MOJCA FAJT, sociologija mojca.fajt@tretja.si sreda, 9.30–10.15 (G),
kabinet SOC, 02 250 40 52
DOROTEJA FILIPOVIĆ, matematika, razredničarka 2. B doroteja.filipovic@tretja.si sreda, 9.30–10.15 (S)
ZDENKA FIŠER, športna vzgoja, pomočnica ravnateljice zdenka.fiser@tretja.si po dogovoru
DEAN FLAJSINGER, fizika dean.flajsinger@guest.arnes.si sreda, 12.10–12.55 (S), kabinet FIZ
LUCIJA FORTEK, glasba lucija.fortek@tretja.si ponedeljek, 12.10 –12.55 (S)
MARIJA FRANGEŽ, angleščina, razredničarka 2. C marija.frangez@tretja.si sreda, 9.30–10.15 (S)
ANDREJ FRAS, športna vzgoja andrej.fras@tretja.si petek, 11.20–12.05,
kabinet ŠVZ 02 250 40 56
DARIJA GOLOB MALENŠEK, slovenščina, razredničarka 3. C darija.golob@tretja.si petek, 11.20–12.05 (S), kabinet SLO
KATARINA GORIČAN POKRIVAČ, likovna umetnost katarina.gorican-pokrivac@tretja.si torek, 9.30–10.15 (S), kabinet LUM
BARBARA GRADIŠNIK, slovenščina barbara.gradisnik@tretja.si ponedeljek, 11.20–12.05 (G)
BARBARA GREGL KOROŠEC, športna vzgoja, razredničarka 2. Š, športna koordinatorica barbara.gregl-korosec@tretja.si petek, 8.40–9.25 (G)
MARKO GROBLER, nemščina       mgrobler@z-ams.si ponedeljek, 9.30–10.15 (G)
MAJA HADNER, slovenščina maja.hadner@gmail.com sreda, 7.50–8.35 (S)
ANICA HARTMAN, biologija anica.hartman@tretja.si ponedeljek, 12.10–12.55 (G),
kabinet BIO, 02 250 40 53
JASMINA JANČIČ, fizika jasmina.jancic@tretja.si torek, 10.30–11.15 (G),
kabinet fizika 02 250 40 54
MARKO JANŽIČ, športna vzgoja, razrednik 1. BV marko.janzic@tretja.si sreda, 12.10 –12.55 (G),
kabinet ŠVZ 02 250 40 56
LEONIDA KLEMENČIČ, športna vzgoja, razredničarka 3. Š leonida.klemencic@tretja.si petek, 8.40–9.25 (G),
kabinet ŠVZ 02 250 40 56
ANJA KOGLER, angleščina anja.kogler@tretja.si torek, 13.00–13.45 (G)
NATAŠA KOROŠEC, biologija natasa.korosec@tretja.si ponedeljek, 10.30–11.15 (S), kabinet BIO
PATRICIJA KOSAR, angleščina patricija.kosar@tretja.si četrtek, 11.20–12.05 (G)
NIVES KOTNIK, geografija, razredničarka 4. C nives.kotnik@tretja.si ponedeljek, 10.30–11.10 (G)
MARJANA KOVAČEC, glasba, razredničarka 2. BV marjana.kovacec@tretja.si ponedeljek, 12.10-12.55 (S)
SAŠO KUPČIČ, športna vzgoja, razrednik 1. E saso.kupcic@tretja.si sreda, 8.40–9.25 (G),
kabinet ŠVZ 02 250 40 56
TJAŠA KUSTER,  matematika, razredničarka 2. D tjasa.kuster@tretja.si petek, 10.30–11.15 (G)
dr. TEJA LORGER, pedagogika, koordinatorica AD, razredničarka 1. AV teja.lorger@tretja.si petek, 9.30–10.15 (S)
JOŽI LOVRENČIČ, glasba, koordinatorica ID, razredničarka 4. AV jozi.lovrencic@tretja.si ponedeljek, 12.10–12.55 (S)
PRIMOŽ MESAREC, športna vzgoja, razrednik 4. Š primoz.mesarec@tretja.si petek 9.30–10.15 (G)
MOJCA MUHIČ, angleščina, razredničarka 4. A mojca.muhic@tretja.si ponedeljek, 10.30–11.15 (G),
kabinet TJ 02 250 40 48
SIMONA MUNDA, nemščina, razredničarka 1. B simona.munda@tretja.si torek, 10.30–11.15 (G)
TAMARA MURKO, matematika, razredničarka 3. B tamara.murko1@tretja.si sreda, 12.10–12.55 (G)
KATJA NOVAK, matematika, razredničarka 4. D katja.novak@tretja.si petek, 7.50-8.35 (G)
VLADIMIR OBRADOVIĆ, informatika vladimir.obradovic@mail.com četrtek, 10.30-11.15 (G)
SAMO PAJEK, likovna umetnost samo.pajek@tretja.si ponedeljek, 12.10–12.55 (G)
mag. SIMONA PEČNIK POSEL, kemija simona.pecnik@tretja.si sreda, 7.50–8.35 (G)
dr. TINA PERKO, kemija tina.perko@icp-mb.si ponedeljek, 9.30–10.15 (S)
ASTRID PETAN, nemščina astrid.petan@tretja.si petek, 7.50–8.35 (G)
JANJA PETAR IPŠEK, zgodovina in geografija, razredničarka 1. A janja.petar-ipsek@tretja.si petek, 11.20–12.05 (G)
MIHAELA PETEK, angleščina, razredničarka 1. C mihaela.petek@tretja.si sreda, 11.20–12.00 (G)
IVA PIGAC, kemija iva.pigac@tretja.si torek 8.40–9.25 (G)
NADA POCRNJIĆ, športna vzgoja, razredničarka 1. Š, športna koordinatorica nada.pocrnjic@tretja.si petek, 9.30–10.15 (G),
kabinet ŠVZ 02 250 40 56
BOJANA POSAVEC VAUPOTIČ, svetovalna delavka bojana.posavec@tretja.si po dogovoru
mag. TINA PURG SKRBINŠEK, nemščina tina.purg-skrbinsek@tretja.si petek, 10.30–11.15 (S)
mag. BORIS RADOSAVLJEVIČ, sociologija boris.radosavljevic@tretja.si četrtek, 9.30–10.15 (S)
POLONA RAJHER, športna vzgoja, razredničarka 2. AV polona.rajher@tretja.si torek, 11.20–12.05 (G),
kabinet ŠVZ 02 250 40 56
TJAŠA RAJŠP, matematika tjasa.rajsp@gmail.com ponedeljek, 11.20–12.05 (G), kabinet MAT
mag. DUŠAN ROJKO, geografija in zgodovina, razrednik 2. A dusan.rojko@tretja.si četrtek, 9.30–10.15 (G)
TINE STRMŠEK, zgodovina, razrednik 3. E tine.strmsek@tretja.si četrtek, 9.30–10.15 (G)
MATEJA ŠEBART, nemščina, razredničarka 4. E mateja.sebart@tretja.si ponedeljek, 8.40–9.25 (G)
TAMARA ŠIŠKO, biologija, razredničarka 3. A tamara.sisko@tretja.si torek, 9.30–10.15 (G)
BARBARA ŠKAFAR, zgodovina barbara.skafar@tretja.si petek, 10.30–11.15 (S), kabinet KEM
IRENA ŠKET FAKIN, slovenščina, razredničarka 4. B irena.sketfakin@tretja.si sreda, 10.20–11.00 (G)
BARBARA ŠPILAK, glasba, pomočnica ravnateljice barbara.spilak@tretja.si po dogovoru
MAJA ŠRIMPF, nemščina maja.srimpf@tretja.si ponedeljek, 9.30–10.15 (G)
ALJA ŠULIĆ, glasba alja.sulic@tretja.si ponedeljek, 8.40–9.25 (S)
TAMARA ŠUC, likovna umetnost tamara.suc@gmail.com ponedeljek, 12.10-12.55 (G)
URŠKA TIVADAR, slovenščina urska.tivadar@tretja.si torek, 11.20–12.05 (G)
ŽILBERT TIVADAR, informatika zilbert.tivadar@tretja.si četrtek, 11.20–12.05 (G),
kabinet INF 02 250 40 57
MILENA TOPOLNIK RAJŠEK, psihologija, organizatorica PUD-a, razredničarka 3. BV milena.topolnik-rajsek@tretja.si četrtek, 11.20–12.05 (S),
pisarna PRV 02 250 40 75
ADA TRANČAR, geografija, razredničarka 4. BV ada.trancar@tretja.si sreda, 10.30–11.15 (S)
JASNA UL MOŽE, fizika jasna.ul-moze@tretja.si sreda, 10.30–11.10 (G),
kabinet FIZ 02 250 40 54
NINA VOLLMAIER, svetovalna delavka nina.vollmaier@tretja.si po dogovoru
NASTJA ZALETELJ, psihologija nastja.zaletelj1@tretja.si četrtek, 11.20–12.05 (S)
mag. TINA ZUPANC, matematika, razredničarka 1. D tina.zupanc@tretja.si petek, 11.20–12.05 (G)
KATJA ZUPANČIČ KRAJNC, glasba, razredničarka 3. AV katja.zupancic-krajnc@tretja.si četrtek 11.20–12.05 (G),

kabinet 6 02 250 40 46

DEJA ŽUNKO MANGOTIĆ, francoščina, koordinatorica OIV deja.zunko@tretja.si Sreda, 12.10–12.55 (G)