Individualne govorilne ure učiteljev potekajo v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti.
Starši se za govorilno uro predhodno dogovorite s posameznim učiteljem preko spletne pošte.
Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi tudi po telefonu v zbornici (G: (02) 250 40 48 ali S: (02) 250 40 71)
ali pa v kabinetu, katerega številka je pri učitelju dopisana.

  Ime in priimek, predmetno področje e-mail Čas govorilnih ur
ANDREJ ADAM, filozofija andrej.adam@guest.arnes.si četrtek, 8.40 – 9.25 (G)
ALEKSANDRA ADAM KNEZ, slovenščina, razredničarka 4. B aleksandra.adam-knez@tretja.si četrtek, 9.30 – 10.15 (G)
ROMANA BOHAK FARIČ, matematika romana.bohak-faric@tretja.si torek, 10.45 – 11.30 (G)
mag. SANDRA CIGULA, matematika sandra.cigula@scrs.si ponedeljek, 9.30 – 10.15 (S)
MAJA ČELAN, informatika, razredničarka 4. A maja.celan@tretja.si sreda, 12.25 – 13.10 (G)
mag. JANJA DIVJAK, slovenščina, razredničarka 1. D janja.divjak@tretja.si ponedeljek, 10.45 – 11.30 (G)
MOJCA FAJT, sociologija mojca.fajt@tretja.si ponedeljek, 11.35 – 12.20 (G)
DEAN FLAJSINGER, fizika dean.flajsinger@guest.arnes.si sreda, 11.35 – 12.20, (02) 250 40 54
LUCIJA FORTEK, glasba lucija.fortek@tretja.si četrtek, 8.40- 9.35 (S)
MARIJA FRANGEŽ, angleščina marija.frangez@tretja.si petek, 9.30 – 10.15 (G)
ANDREJ FRAS, športna vzgoja andrej.fras@tretja.si petek, 10.45 – 11.30 (G)
DARIJA GOLOB MALENŠEK, slovenščina, razredničarka 1. C darija.golob@tretja.si četrtek, 8.40 – 9.25 (G)
ALEN GOMILŠEK, nemščina alen.gomilsek@ses-mb.si ponedeljek 9.30 – 10.15 (G)
KATARINA GORIČAN POKRIVAČ, likovna umetnost katarina.gorican-pokrivac@tretja.si torek, 10.45 – 11.30 (S)
BARBARA GRADIŠNIK, slovenščina barbara.gradisnik@tretja.si ponedeljek, 11.35 – 12.20 (G)
BARBARA GREGL KOROŠEC, športna vzgoja, razredničarka 4. E barbara.gregl-korosec@tretja.si petek, 10.45 – 11.30 (G)
NEVENKA GRIL HAMERŠAK, glasba nevenka.gril-hamersak@tretja.si ponedeljek, 9.30 – 10.15 (S)
ANICA HARTMAN, biologija anica.hartman@tretja.si četrtek, 8.40 – 9.25, (02) 250 40 53
JASMINA JANČIČ, fizika, razredničarka 3. D jasmina.jancic@tretja.si sreda, 10.45 – 11.30 (G)
MARKO JANŽIČ, športna vzgoja, razrednik 3. BV marko.janzic@tretja.si ponedeljek, 8.40 – 9.25 (G)
ROMANA JENČIČ, nemščina romana.jencic@guest.arnes.si sreda, 9.30 – 10.15 (G)
LEONIDA KLEMENČIČ, športna vzgoja, razredničarka 1. Š leonida.klemencic@tretja.si četrtek, 9.30 – 10.15 (G)
ANJA KOGLER, angleščina anja.kogler@tretja.si ponedeljek, 11.35 – 12.20, (02) 240 40 58
NATAŠA KOROŠEC, biologija, razredničarka 3. AV natasa.korosec@tretja.si četrtek, 9.30 – 10.15 (S)
PATRICIJA KOSAR, angleščina patricija.kosar@tretja.si sreda, 9.30 – 10.15 (G)
NIVES KOTNIK, geografija, razredničarka 2. C nives.kotnik@tretja.si petek, 8.40 – 9.25, (02) 250 40 52
MARJANA KOVAČEC, glasba, razredničarka 4. BV marjana.kovacec@tretja.si torek, 9.30 – 10.15 (S)
DARJA KRAMBERGER, psihologija darja.kramberger@ssom.si torek, 10.20 – 11.05 (S)
TJAŠA KUSTER, matematika, razredničarka 4. D tjasa.kuster@tretja.si ponedeljek, 11.35 – 12.20 (G)
dr. TEJA LORGER, pedagogika teja.lorger@tretja.si sreda, 12.25 – 13.10 (S)
JOŽI LOVRENČIČ, glasba, razredničarka 2. AV jozi.lovrencic@tretja.si četrtek, 8.40 – 9.25 (S)
PRIMOŽ MESAREC, športna vzgoja, razrednik 2. Š primoz.mesarec@tretja.si petek 9.30 – 10.15 (G)
KARMELA MILUTINOVIĆ, matematika karmela.milutinovic@tretja.si torek 8.40 – 9.25 (G)
MOJCA MUHIČ, angleščina, razredničarka 2. A mojca.muhic@tretja.si torek 9.30 – 10.15, (02) 250 40 58
SIMONA MUNDA, nemščina, razredničarka 3. B simona.munda@tretja.si petek 9.30 – 10.15 (G)
TAMARA MURKO, matematika, razredničarka 1. B tamara.murko1@tretja.si ponedeljek, 9.30 – 10.15 (G)
KATJA NOVAK, matematika, razredničarka 2. D katja.novak@tretja.si četrtek, 9.30 – 10.15 (G)
SAMO PAJEK, likovna umetnost samo.pajek@tretja.si petek, 11.35 – 12.20, (S)
mag. SIMONA PEČNIK POSEL, kemija simona.pecnik@tretja.si ponedeljek, 9.30 – 10.15, (G)
ASTRID PETAN, nemščina astrid.petan@tretja.si torek, 9.30 – 10.15 (G)
JANJA PETAR IPŠEK, zgodovina in geografija, razredničarka 3. A janja.petar@ses-mb.si torek, 8.40 – 9.25 (G)
MIHAELA PETEK, angleščina, razredničarka 3. C mihaela.petek@tretja.si torek, 8.40- 9.25 (S)
IVA PIGAC, kemija iva.pigac@guest.arnes.si torek, 10.45 – 11.30 (S)
NADA POCRNJIĆ, športna vzgoja, razredničarka 3. Š nada.pocrnjic@tretja.si petek, 11.35 – 12.20 (G)
LIDIJA PUKLAVEC PETEK, slovenščina lidija.puklavec@tretja.si petek, 9.30-10.15 (G)
mag. TINA PURG SKRBINŠEK, nemščina tina.purg-skrbinsek@tretja.si ponedeljek, 9.30 – 10.15 (S)
mag. BORIS RADOSAVLJEVIČ, sociologija boris.radosavljevic@tretja.si četrtek, 9.30 – 10.15 (G), 051 654 383
POLONA RAJHER, športna vzgoja, razredničarka 4. AV polona.rajher@tretja.si torek,  9.55-10.40, (02) 250 40 56
mag. DUŠAN ROJKO, geografija in zgodovina dusan.rojko@tretja.si sreda, 11.35 – 12.20 (G)
dr. PETRA STARBEK, biologija, razredničarka 1. A petra.starbek@tretja.si ponedeljek, 8.40 – 9.25 (G)
TINE STRMŠEK, zgodovina, razrednik 1. E tine.strmsek@tretja.si četrtek, 10.45 – 11.30 (G)
MATEJA ŠEBART, nemščina, razredničarka 2. E mateja.sebart@tretja.si sreda, 11.35 – 12.20 (G)
BARBARA ŠKAFAR, zgodovina barbara.skafar@tretja.si petek, 8.40 – 9.25 (S)
IRENA ŠKET FAKIN, slovenščina, razredničarka 2. B irena.sketfakin@tretja.si torek, 7.55 – 8.35 (G)
ALJA ŠULIĆ, glasba alja.sulic@tretja.si petek, 8.40 – 9.25 (S)
ŽILBERT TIVADAR, informatika zilbert.tivadar@tretja.si torek, 9.30 – 10.15, (02) 250 40 57
MILENA TOPOLNIK RAJŠEK, psihologija, organizatorica PUD-a, razredničarka 1. BV milena.topolnik-rajsek@tretja.si ponedeljek, 13.15 – 14.00, 031 623 813
ADA TRANČAR, geografija, razredničarka 2. BV ada.trancar@tretja.si sreda,  9.30 – 10.15 (S)
JASNA UL MOŽE, fizika jasna.ul-moze@tretja.si sreda, 11.35 – 12.20, (02) 250 40 54
SUZANA VADNU, psihologija suzana.vadnu@tretja.si petek, 8.40 – 9.25, 051 324 258
ANDREJA VERGLES GLAŽAR, kemija andreja.vergles@tretja.si sreda, 10.45 – 11.30 (G)
ANDREJ ZOBOVIČ, informatika andrej.zobovic@student.um.si po dogovoru
mag. TINA ZUPANC, matematika, razredničarka 3. E tina.zupanc@tretja.si ponedeljek, 13.15 – 14.00 (S)
KATJA ZUPANČIČ KRAJNC, glasba, razredničarka 1. AV katja.zupancic-krajnc@tretja.si sreda, 8.40 – 9.25, (02) 250 40 46
DANIJELA ŽEGARAC, francoščina dzegarac@z-ams.si sreda, 11.35 – 12.20 (S)