4. OKTOBER – SVETOVNI DAN ŽIVALI

Ob Svetovnem dnevu živali je Marko Šalamun, nekdanji dijak III. gimnazije Maribor, izdelal video, na katerem so živali, ki jih je posnel na svojih potovanjih po svetu. Z objavo videa, ki prikazuje nekatere redke in ogrožene živalske vrste na našem planetu, bi radi poudarili, da je potrebno razmišljati o velikem pomenu živali (za človeka in za celoten planet), z njimi ustrezno ravnati in jih zaščititi.

Marko je dovolil objavo videa na spletni strani in Facebooku III. gimnazije Maribor.

ISKRENA HVALA.

VIDEO, VREDEN OGLEDA IN PREMISLEKA.

Mahatma Gandi: »Veličina naroda in njegov napredek se odražata v načinu, kako narod ravna z živalmi«.

                                                                                                        Ekološki krožek III. gimnazije Maribor

 

Oznake: