Japonska in srednja šola iz Tokia

Projekt  Japonska  –  sodelovanje s šolo Shotoku Gakuen Junior & Senior High School iz Tokia

A.    Poročilo za šolsko leto 2018/19
1.    Vzpostavitev komunikacije in celoletna komunikacija s šolo v Tokiu.
2.    Formiranje projektne  skupine treh profesorjev in šestih dijakov.
3.    Sestanki projektne skupine in načrtovanje aktivnosti v projektu.
4.    Realizacija zastavljenih ciljev:
a)    izdelava in pošiljanje novoletnih daril in posvetil v japonščini partnerjem v Tokiu ter sprejem daril od dijakov iz Tokia,
b)    zbiranje fotodokumentacije o Mariboru in običajih v Sloveniji, z namenom promocije slovenske kulture,
c)    izdelava predstavitve naše šole, Maribora in udeležencev projekta s programom »Moviemaker«,
d)    redno dopisovanje z vrstniki  in projektnimi partnerji na Japonskem.

B.    Načrt aktivnosti za šolsko leto 2019/20
1.    Nadaljevanje komunikacije s partnersko šolo iz Tokia.
2.    Povabilo novim udeležencem projekta (iz nižjih letnikov).
3.    Sestanki projektne skupine za načrtovanje novih aktivnosti v projektu.
4.    Obisk profesorjev in morebiti tudi dijakov iz Tokia na III. gimnaziji Maribor in organizacija aktivnosti, ekskurzij, sestankov  in nastanitve za goste.
5.    Izmenjava naših udeležencev projekta – profesorjev, ravnateljice in morebiti naših dijakov v Tokio.
6.    Pridobivanje donatorskih/sponzorskih sredstev.

Zapisala:
Simona Pečnik Posel, koordinatorica projekta

Fotografije

 


Projekt Gambija – 2018

V včerajšnji prilogi dnevnika Večer – Štajerc, je objavljen intervju z našim dijakom, Davidom Romanom, iz 4. e, ki je letos odšel na misijo v Gambijo, kot prostovoljec. 21. 12. 2018

Gambija – intervju in poročilo

Potovanje v Gambijo, oktober 2018

V svetu odraslih 6/2018-2019 (3.12.2018)


6. Klettov mednarodni simpozij – 2018

Srečanje ravnateljev