Šolski koledar 2019/2020


Koledar  za splošno in poklicno maturo
najdete na spletni strani: www.ric.si