ŠOLSKI KOLEDAR 2023 – 2024

Koledar  za splošno in poklicno maturo
najdete na spletni strani: www.ric.si