Postopek pri izdaji Izpisa iz evidence

Vloga za izdajo Izpisa iz evidence

 

V šolskem arhivu hranimo uradno dokumentacijo o pridobljeni izobrazbi od 1. septembra 2003 dalje.