Dijaška skupnost je del  organizacije šolskega in obšolskega življenja in dela dijakov na šoli. Zastopa interese dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Združevanje dijakov zagotavljata Konvencija o otrokovih pravicah in Pravilnik o šolskem redu za srednje šole. Šolska dijaška skupnost se združuje v Dijaško organizacijo Slovenije.

Člani Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor so vsi dijaki šole. Na ravni šole jih predstavljajo predstavniki vseh razredov na šoli in vodstvo Dijaške skupnosti.

Predsednica in podpredsednica Dijaške skupnosti se udeležujeta sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije (DOS), ki potekajo v prostorih Državnega zbora Slovenije.

Predstavniki Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor
Predsednik: Mihael Šmirmaul, 4. e
Podpredsednica: Ana Veronika Borko, 3. a
Predstavnika dijakov v Svetu šole: Mihael Šmirmaul, 4. e in Ana Veronika Borko, 3. a

Mentorici:   Katja Stošić, prof. in mag. Janja Divjak