Izpolnjeno vlogo z vso ustrezno dokumentacijo mora dijak oziroma starši/skrbniki mladoletnega dijaka oddati v tajništvu šole najkasneje do 30. septembra v tekočem šolskem letu.

Prilagoditev obveznosti – navodila

Prilagoditev obveznosti – vloga