III. gimnazija Maribor
Gosposvetska cesta 4
2000 Maribor
Elektronska pošta: tretja-mb@tretja.si

Ravnateljica: Marija Lešer, prof.

Pomočnica ravnateljice: Zdenka Fišer, prof.
_
Pomočnica ravnateljice: Barbara Špilak, prof.

  Uradne ure v času pouka:    
 

 

tel
fax

Tajništvo:
Tajnica VIZ: Mojca Blažič, univ. dipl. ekon.,
Simona Vilčnik, univ. dipl. ekon. in Mihaela Pirš
(02) 250-40-40,
(02) 250-40-60.
Vsak dan od 9.00 do 12.00.
 

tel

Zbornica:

(02) 250-40-48  Gosposvetska cesta 4,
(02) 250-40-71  Smetanova ulica 18.

  Računovodstvo: Silva Polanec, dipl. ekon. in
Simona Vilčnik, univ. dipl. ekon.
Knjižnica: Rajka Marhold, univ. dipl. bibl.
in Deja Žunko Mangotić, prof.
tel (02) 250-40-43 tel (02) 250-40-49
  Vsak dan od 09.00 do 12.00 in v sredo do 14.30.   Od ponedeljka do petka od 7.00 do 10.30 in
od 11.00 do 15.00 ure.
  Svetovalna služba:
Uradne ure za starše: Vsak dan od 09.00 do 11.00 in
po dogovoru.
Uradne ure za dijake: Vsak dan od 09.00 do 11.00 in
po dogovoru.
  Svetovalna služba:
Uradne ure za starše: Vsak dan od 09.00 do 11.00 in
po dogovoru.
Uradne ure za dijake: Vsak dan od 09.00 do 11.00 in
po dogovoru.
tel Nina Vollmaier (02) 250-40-44 tel Bojana Posavec Vaupotič (02) 250-40-74
Elektronska pošta Elektronska pošta
tel Urška Aram (02) 250-40-59
(ponedeljek, sreda, petek)
   
Elektronska pošta    
       
  Šolska zdravnica in šolski zobozdravnik   Prijava okvar na šoli
       
  Katalog informacij javnega značaja   Prijava za urednika
       
  V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016
smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:
  DATAINFO.SI, d.o.o
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300