Z delom na projektu Play&Speak, s katerim smo pričeli v šolskem letu 2019/20 in takrat v Anglijo in na Irsko poslali dve skupini dijakov na mobilnost v vrtce, smo v tem šolskem letu lahko ponovno nadaljevali. Dve leti nam razmere zaradi Covid-19 žal tega niso dopuščale. Tako smo v septembru 2021 poslali šest dijakinj na mobilnost v španske vrtce, natančneje v mesto Granada, konec meseca februarja 2022 pa bo šest dijakinj mobilnost opravljajo v poljskih vrtcih, v mestu Katovice.

Osnovi cilj projekta je preizkušanje različnih pristopov pri zgodnjem učenju jezika v različnih kulturah. Kot didaktično sredstvo smo izbrali igro. Področje komunikacije in jezika smo izbrali zaradi zelo raznovrstnih metod dela, ki so prilagojene različnim jezikovnim zmožnostim otrok (posebne potrebe, tujci). Za opazovanje, spoznavanje in preizkušanje različnih pristopov k učenju verbalne in neverbalne komunikacije smo ob prijavi projekta izbrali različna kulturna okolja: angleško, irsko, nemško in špansko. Izbrana okolja se namreč razlikujejo po številčnosti skupin, strukturi načrtovanja, timih vzgojiteljic in njihovi izobrazbi. Pa vendar smo zaradi razmer bili primorani zamenjati nemške projektne partnerje, saj zaenkrat še ne sprejemajo dijakov iz tujine v vrtce/šole, zato smo se povezali z novimi partnerji s Poljske, ki nam bodo pomagali uresničiti zastavljene cilje.

Dijakinje Laura, Amadeja in Rebeka, ki so se udeležile mobilnosti v Granadi, so zapisale: »Z 11. septembrom sta se začela naša dva nepozabna tedna, odpotovale smo v Španijo, v mesto Granada. Prakso smo imele v ustanovi Ave María Casa Madre, kjer imajo šolo in vrtec. Zaradi upoštevanja razmer smo več časa preživele z otroki nižjih razredov, prav tako smo obiskale tudi vrtec, kjer smo spremljale delo tamkajšnjih vzgojiteljev. Z njimi smo izvedle dejavnost, in sicer učenje barv in števil v angleščini. Kljub temu da smo v vrtcu bile manj, kot smo si sprva želele, je bila čudovita izkušnja izkoristiti čas tako s predšolskimi kot šolskimi otroki. Vsi, učitelji, vzgojitelji in otroci, so nas zelo lepo sprejeli in so nam bili na voljo ter v pomoč. V prostem času smo raziskovale tudi mesto Granada, ki je čudovito mesto, s prijaznimi in odprtimi ljudmi. Na mobilnost smo se odpravile v nepredvidljivem času, a smo se kljub vsem skrbem imele izjemno. Hvaležne smo za to izkušnjo.«

Barbara Špilak, prof., koordinatorica projekta


Play&Speak, 2022 – SLO

Play&Speak, 2022 –  ENG

Projekt Play&Speak, april 2022

Predstavitev projekta Erasmus+: Igra in jezik pri predšolskioh otrocih, Play&Speak

Priprave na mobilnost v okviru projekta Igra in jezik pri predšolskih otrocih

Priprave na mobilnost – galerija slik

Videokonferenca s partnerji projekta Igra in jezik pri predšolskih otrocih z Irske

Videokonferenca – galerija slik

Rjavi medved – priprave na mobilnost

Znakovni jezik Barve in živali – priprave na mobilnost

Vtisi z mobilnosti v Angliji PlaySpeak

Vtisi z mobilnosti – galerija slik

Predstavitev projekta, december 2019