V šolskem letu 2022/23 dijaki in učitelji šole sodelujemo v naslednjih projektih:

 • Ekokviz za SŠ: tema letošnjega kviza je NAŠA PRIHODNOST = ZELENA PRIHODNOST. Teme tekmovanje so EKOLOGIJA, ONESNAŽEVALCI IN VARSTVO OKOLJA, OGLJIČNI ODTIS, ZELENA ENERGIJA ZA ZELENO OKOLJE in E-RECIKLIRANJE.

 Šolsko tekmovanje bo potekalo 8. 12. 2022, ob 11.20 uri.  Državno tekmovanje bo potekalo na Srednji trgovski šoli Ljubljana, 22. 2. 2023, s pričetkom ob 14.00.

 • Odpadkom dajemo novo življenje: Izobraževanje preko kreativnega ustvarjanja – ZMANJŠAMO – PONOVNO UPORABIMO – RECIKLIRAMO (kampanja v šoli, med vrstniki, razstava izdelkov, predstavitev rezultatov na dogodkih v šoli, kraju, nagradni natečaj.

–     Eko – paket:  KARTONSKA EMBALAŽA ZA MLEKO IN SOKOVE: LOČUJ – USTVARJAJ – RAZISKUJ – PREDSTAVI – nagradni natečaj

–     GLOBE:  GLOBALNO UČENJE IN OPAZOVANJE ZA DOBROBIT OKOLJA je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA. Aktivnosti v programu GLOBE so vezane na pet tematskih sklopov: atmosfera, hidrosfera, biosfera, pedosfera in Zemlja kot sistem.
 • Altermed: cilj projekta / sejma je zdrava prehrana, zdrav življenjski slog ter pojmovanje zdravja kot vrednote. TEMA: PREHRANA NEKOČ , DANES IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. Sodelovali bomo s stojnico na temo raziskovalne naloge: Ko(lumb)inarika.
 • Voda naše bogastvo: Voda je naravna dobrina in je nujen pogoj za življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno kroži. Cilji projekta:
 • dijaki cenijo vodo kot življenjsko vrednoto,
–        ­poznajo vire pitne vode,
–        poznajo kroženje vode v naravi,
–        spoznajo najpogostejša onesnažila voda in posledice onesnaževanja z njimi,
–        se seznanijo s porabo vode doma/šoli,
–        načrtujejo ukrepe, s katerimi lahko varčujejo s porabo pitne vode (doma in v vrtcu/šoli),
–        seznanijo se s problematiko pomanjkanja pitne vode na Zemlji …
 • Ekobranje za ekoživljenje: srednješolci preberejo  najmanj dve knjigi s seznama (ali druge) in zavzamejo stališče članka, ki obravnava ekološko tematiko iz časopisa ali revije. Preberejo lahko tudi eno leposlovno delo in/ali eno poučno strokovno delo. Sodelujejo v literarnem natečaju na temo NAŠA PRIHODNOST = ZELENA PRIHODNOST s pesmijo, spisom, esejem.
 • Podnebne spremembe in biotska pestrost: Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti – Podnebni tek III. gimnazije Maribor.

Pridružujemo se  najdaljšemu podnebnemu teku z naslovom »Čas se izTEKa – Podnebni tek« (Running Out of Time – RooT 2022) . Štafetna palica bo potovala od Škotske do Egipta in v času od 30. 9. do 6. 11. 2022 prečkala 18 držav s skupnim ciljem – ukrepati za podnebje, proti podnebnim spremembam in za ohranjanje biotske pestrosti.

Dogodek bo medgeneracijski, s sodelovanjem otrok iz vrtca Ivana Glinška, Osnovne šole Prežihovega Voranca, dijakov šole in predstavnikov krajanov mestne četrti Koroška vrata.  

Na šoli zbiramo naslednje odpadke: zamaške, sijalke, baterije, kartuše.

 

Člani ekošole na III. gimnaziji Maribor so naslednji profesorji:

 1. Samo Pajek ( mentor projektov Eko – paket in Odpadkom dajemo novo življenje;
 2. Jasna Ul Može (koordinatorica Ekošole in mentorica projekta Podnebne spremembe in biotska pestrost ter sejma Altermed, sodeluje v projektu GLOBE);
 3. Janja Petar Ipšek (mentorica projektov Podnebne spremembe in biotska pestrost ter Altermed, sodeluje v projektu globe GLOBE);
 4. Janja Divjak (mentorica projekta Ekobranje za ekoživljenje ter Mladi poročevalci – v sklopu projekta Tek za podnebje – Running out of time, sodeluje v projektu Altermed);
 5. Andreja Vergles Glažar (mentorica projekta Voda naše bogastvo);
 6. Katja Zupančič Krajnc (koordinatorica Ekošole in mentorica Projekta GLOBE in Ekokviz SŠ).