SPODNJA MEJA ZA VPIS PO 1. KROGU VPISNEGA POSTOPKA

Gimnazija: 153  točk iz ocen / 119 točk NPZ

Gimnazija – športni oddelek: 179 točk iz ocen  /  151 točk NPZ

Predšolska vzgoja: 139 točk iz ocen / 90 točk NPZ

 

Oznake: