Mrežni plani pisnega ocenjevanja bodo objavljeni oktobra 2018.