Mrežni plani pisnega ocenjevanja 2017/2018
2. ocenjevalno obdobje

1. a 1. b 1. c 1. d 1. e 1. f 1. av 1. bv 1. cv
2. a 2. b 2. c 2. d 2. e 2. f 2. av 2. bv 2. cv
3. a 3. b 3. d 3. e 3. f 3. av 3. bv
4. a 4. b 4. c 4. d 4. e 4. av 4. bv

Opomba: stanje na dan: 5. februar 2018.
Spremembe po tem datumu bodo vidne le v eAsistentu.