Dijake III. gimnazije Maribor vabimo k sodelovanju na Prešernovem natečaju za šolsko leto 2018/19.
Tema letošnjega natečaja omogoča izbor med 4 temami in ne preprečuje udeležbe na vseh.

Način in čas oddajanja del
Oddajanje del: pod šifro in navedbo področja natečaja; priložena je zaprta kuverta s podatki imetnika in e-naslovom.
Kraj oddajanja: tajništvo (Gosposvetska c.)
Čas oddajanja: 9. januarja 2019 do 12. ure

Za več informacij, prosim, natančno berite razpis na spletni strani, v pomoč je tudi povzetek.

Želimo vam veliko ustvarjalnih moči in užitkov!

Ravnateljica  III. gimnazije Maribor
Marija Lešer, prof.

 

Prešernov natečaj 2018/19 – Povzetek

Prešernov natečaj 2018/19 – RAZPIS

 

Oznake: