Z današnjim dnem, 22. 5. 2024, se odpirajo prijave za sodelovanje v projektu Erasmus+. Za sodelovanje v projektu se lahko prijavite dijaki sedanjega 2. in 3. letnika programa predšolska vzgoja. Vaša prijava bo popolna, če boste priložili naslednje dokumente, katere najdete v prilogah:

1. Prijavnica za sodelovanje v projektu Erasmus+ – izpolnjeni vsi zahtevani podatki.

2. Motivacijsko pismo – napisano v slovenščini.

3. Življenjepis Europass CV – napisan mora biti v angleščini, kar pomeni, da se izpolni ustrezno različico evropskega obrazca (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en) in obvezno mora biti vstavljena fotografija, ki je primerna tudi za osebni dokument.

4. Soglasje staršev/skrbnikov za sodelovanje dijaka v projektu Erasmus+.

5. Izjava o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov dijaka.

Vse dokumente oddate skupaj v zaprti kuverti najkasneje do ponedeljka, 27. 5. 2024, do 14. ure. Oddate jih lahko profesoricam Barbari Špilak, Mileni Topolnik Rajšek ali Bojani Posavec Vaupotič. Prijave, ki ne bodo pravilno oddane, se žal ne bodo upoštevale.

Priloge:

Interna pravila o izbiri dijakov VET

Izjava o privolitvi obdelovanja osebnih podatkov za Erasmus+

Motivacijsko pismo

Prijavnica za sodelovanje v projektu Erasmus+

Soglasje staršev-skrbnikov za sodelovanje dijaka v projektu Erasmus+

 

Oznake: