V športnih oddelkih nudimo splošno izobrazbo dijakom, ki se intenzivno ukvarjajo s športom, dosegajo vrhunske športne rezultate in se udeležujejo tekmovanj na najvišjem nivoju. Dijakom omogočimo prilagoditve izobraževalnega procesa, da zmorejo uspešno zaključiti letnik in šolanje s splošno maturo. Šolske obveznosti skušamo v celoti prilagoditi potrebam športa; tudi celoletnim odsotnostim dijakov, saj se zavedamo, da naši dijaki športniki zastopajo šolo, klub in Slovenijo.

Najuspešnejši športniki že v času šolanja na gimnaziji podpišejo profesionalne pogodbe s klubi doma in v tujini, pogosto zamenjajo kraj bivanja in jih celo šolsko leto ni pri pouku, šola pa se skuša v celoti prilagoditi potrebam športa in športnika in ne šport šoli.

Predmetnik – program Gimnazija – športni oddelek

Vpis

Obrazci za vpis v športni oddelek:

Pogoji za vpis v športni oddelek

Rokovnik

Navodilo za izpolnjevanje obrazca

Potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek

Izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem