V mesecu aprilu so dijakinje 4. letnika, ki so se letos v okviru projekta Erasmus+ udeležile mobilnosti v Španijo in na Poljsko, svoje izkušnje predstavile dijakom nižjih letnikov programa predšolska vzgoja in svojim sošolcem. Predstavile so jim delo v vrtcih, naloge, prav tako so jim predstavile preživljanje prostega časa, ki je ob delu vsekakor pomemben del mobilnosti.

Vse predstavitve so se zaradi pozitivnih izkušenj tako končale s pozivom dijakom, naj se prijavijo na nove mobilnosti, saj jim ne bo žal. Izkušnja je zagotovo nepozabna, veliko novega se naučiš in doživiš.

Prav tako so konec meseca aprila dijakinje prejela potrdila Europass mobilnost, kar pomeni, da z delom v projektu Play&Speak počasi zaključujemo, saj smo v fazi diseminacije. Dijakinje bodo s potrdili lahko dokazovale, da so se udeležile mobilnosti v tujini in tako pridobile dodatna strokovna znanja in pomembne izkušnje za poklic, za katerega se izobražujejo.

 

Oznake: