Razpis za predsednika/predsednico dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor v šolskem letu 2018/19

 

Za predsednika/predsednico Dijaške skupnosti  kandidirajo  dijaki 2. in 3. letnika III. gimnazije Maribor, ki so pripravljeni na resno in odgovorno delo.

Kandidati naj svoje prijave oddajo najkasneje do četrtka, 19. aprila 2018, do 12. ure osebno gospe tajnici Mojci Blažič ali mentorici Dijaške skupnosti Katji Stošić.

Prijava naj vsebuje osebne podatke (ime in priimek kandidata, rojstni datum, razred, domači in elektronski naslov), kratko predstavitev programa delovanja Dijaške skupnosti po posameznih področjih in imena sodelavcev (dijakov) za vodenje DS, vse v primerni tiskani obliki. Navedite tudi, zakaj ste se odločili kandidirati.

Imena kandidatov bodo objavljena na oglasni deski Dijaške skupnosti v petek, 20. aprila 2018.

Kandidati  začnejo z volilno kampanjo takoj, vendar najkasneje do ponedeljka, 7. maja 2018.

Predstavniki razredov boste volili novega predsednika/predsednico v torek, 8. maja 2018, 7. šolsko uro (12.00), učilnica bo objavljena naknadno.
Rezultati volitev bodo objavljeni  v sredo, 9. maja 2018 na oglasni deski Dijaške skupnosti.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri mentorici Dijaške skupnosti.

 

Mentorica Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor

Katja Stošić, prof.

 

Oznake: