Razredniki v šolskem letu 2019/2020

1. LETNIKI
2. LETNIKI
1. a Janja Petar IPŠEK, prof. 2. a Maja ČELAN, univ.dipl.ing.rač.
1. b Simona MUNDA, prof. 2. b Aleksandra ADAM KNEZ, prof.
1. c Mihaela KOROŠAK, prof. 2. c Deja ŽUNKO, prof.
1. d Jasmina JANČIČ, prof. 2. d Tjaša KUSTER PUŠIČ, prof.
1. e mag. Tina ZUPANC 2. e Barbara GREGL KOROŠEC, prof.
1. š Nada POCRJNIĆ, prof.
1. av Nataša KOROŠEC, prof. 2. av Polona RAJHER, prof.
1. bv Marko JANŽIČ, prof. 2. bv Marjana KOVAČEC, prof.
   
3. LETNIKI
4. LETNIKI
3. a Darija GOLOB MALENŠEK, prof. 4. a Mojca MUHIČ, prof.
3. b mag. Dušan ROJKO 4. b Irena ŠKET FAKIN, prof.

4. c Sonja PERKO, prof.
3. d Marija FRANGEŽ, prof. 4. d Nives KOTNIK, prof.
3. e Janja DIVJAK, prof. 4. e
Katja NOVAK, prof.
3. f
Tine STRMŠEK, prof. 4. f Mateja ŠEBART, prof.
3. av Katja STOŠIĆ, prof. 4. av Lucija FORTEK, prof.
3. bv Barbara GRADIŠNIK, prof. 4. bv Alja ŠULIĆ, prof.
3. cv Andreja SENČAR, prof. 4. cv Primož MESAREC, prof.