Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je obsežen izobraževalni program, ki ga za spodbujanje politične participacije mladih izvaja Evropska unija. Projekt je razpisal Evropski parlament (EP) v Bruslju in poteka v številnih državah EU.
III. gimnazija Maribor se je v letošnjem šolskem letu pridružila  temu programu z namenom ozaveščanja in izobraževanja učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji pridobivamo izkušnje o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. Poudarjamo evropske vrednote kot so enakost, svoboda, solidarnost, državljanstvo, demokracija, pravičnost.
Program na šoli izvajamo v sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom  in evropskimi poslanci.
Septembra 2018 smo organizirali smo obisk Hiše Evropske unije, ki vključuje predstavitev Evropske unije in Evropskega parlamenta z aktivnim sodelovanjem dijakov in ogled stalne interaktivne razstave Doživi Evropo.
Marca 2019 bomo izvedli okroglo mizo, kjer bomo o aktualnih temah razpravljali z evropskimi poslanci in drugimi gosti.
Vzpostavili smo informacijsko točko o Evropskem parlamentu in Evropski uniji in šolske prostore opremili s plakati in zanimivimi dejstvi o EU in tako za projekt skušali navdušiti tudi ostale dijake in delavce šole.
Organizirali bomo predavanja in delavnice o Evropski uniji in predstavili evropske volitve, ki bodo 26. maja 2019. S tem želimo mlade volivce spodbuditi k udeležbi na teh volitvah skozi spoznavanje delovanja in pristojnosti Evropskega parlamenta ter predvsem slovenskih predstavnikov v njem.
Obeležili bomo 9. maj, Dan Evrope in izvedli raznolike vsebine.
S sodelovanjem v programu dijaki okrepijo znanje in kompetence, ki so bistvenega pomena na njihovi poti do dejavnih in odgovornih državljanov.
Z uspešnim sodelovanjem bo naša šola pridobila plaketo in naziv “Šola ambasadorka”, aktivni dijaki pa naziv “Dijak ambasador Evropskega parlamenta”. Verjamemo, da bo skupina dijakov dobila možnost obiskati Strasbourg in sodelovati na dogodkih Informacijske pisarne.

 

Na fotografiji so naši dijaki ambasadorji: Beno Ferlič, Marko Rafolt, Eva Ekart in Rok Tuš (iz leve proti desni).

 

Oznake: