V torek, 12. 12. 2017, je bilo na šoli izvedeno Šolsko Cankarjevo tekmovanje.

Iz 1. in 2. letnika gimnazijskega  in srednjega  strokovnega programa je bilo prijavljenih 40 tekmovalcev in tekmovalk, od tega 12 z gimnazijskega in 28 s srednjega strokovnega programa. Literarno delo, katerega poznavanje se je preverjalo, je bilo delo Marka Sosiča Belerina belerina.

Iz 3. in 4. letnika gimnazijskega in srednjega strokovnega programa je bilo prijavljenih 21 tekmovalcev in tekmovalk, od tega 4 z gimnazijskega in 17 s srednjega strokovnega programa.

Mate Dolenc: Vampir z Gorjancev pa je bilo literarno delo, katerega poznavanje se je preverjalo na tej stopnji.
Vsi sodelujoči so se potrudili pokazati kar največje poznavanje literarnega dela in njegovega ustvarjalca. Iskrena hvala za sodelovanje! Čestitamo vsem, posebej dobitnikom bronastega priznanja, še posebej pa uvrščenim na območno tekmovanje.

Bronasto Cankarjevo priznanje prejmejo:

Katarina Lehner, 2. d (mentorica Lidija Puklavec Petek, prof.)
Ana Polanec, 1. d (mentorica Lidija Puklavec Petek, prof.)
Amanda Žižek, 2. d (mentorica Lidija Puklavec Petek, prof.)

Nina Kotnik, 3. a (mentorica Darija Golob Malenšek, prof.)
Patricija Peklar, 3. b (mentorica Darija Golob Malenšek, prof.)

Doroteja Čeh, 2. bv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Tadeja Kuri, 2. bv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Gala Očko, 1. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Sarah Roškarič, 1. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Damjana Kojzek, 1. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.)

Karin Jurak, 3. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Aneja Pajtler, 3. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Mateja Horvat, 3. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.)

Za območno tekmovanje, ki bo v sredo, 24. 1. 2018, ob 14.00 na I. gimnaziji Maribor, so bile izbrane naslednje tekmovalke:

Katarina Lehner, 2. d  (mentorica Lidija Puklavec Petek, prof.)
Nina Kotnik, 3. a (mentorica Darija Golob Malenšek, prof.)
Patricija Peklar, 3. b (mentorica Darija Golob Malenšek, prof.)
Gala Očko, 1. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Sarah Roškarič, 1. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Doroteja Čeh, 2. bv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Tadeja Kuri, 2. bv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
Aneja Pajtler, 3. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.)
in
Karin Jurak, 3. cv (mentorica Karmen Peršak, prof.),
ki se območnega tekmovanja udeleži istega dne ob isti uri na gimnaziji Ptuj.

 

Še enkrat hvala vsem in iskrene čestitke.

 

Oznake: