Razporedi vseh vrst (predmetnih, dopolnilnih in popravnih) pisnih in ustnih izpitov bodo objavljeni v šolski vitrini v prvem nadstropju, na Gosposvetski cesti 4,
in na šolski spletni strani 27. junija 2019 po 12. uri.

Prvi dan opravljanja vseh vrst izpitov bo v ponedeljek, 1. julija 2019.

K IZPITOM SE PRIJAVITE NAJKASNEJE DO 24. 6. 2019 DO 12.00.

Obrazec za prijavo na izpit dobite pri razrednikih.

 

Ravnateljica III. gimnazije Maribor
Marija Lešer, prof.

 

Oznake: