Razporedi vseh vrst (predmetnih, dopolnilnih in popravnih) pisnih in ustnih izpitov bodo objavljeni na šolski spletni strani 28. junija 2020, po 12. uri.

Prvi dan opravljanja vseh vrst izpitov bo v sredo, 1. julija 2020.

K IZPITOM SE PRIJAVITE NAJKASNEJE DO 24. 6. 2020.
Obrazec za prijavo k izpitu je na povezavi, izpolnjenega pošljite na e-naslov zdenka.fiser@tretja.si.

Povezava: prijava k izpitu

Ravnateljica III. gimnazije Maribor
Marija Lešer, prof.

 

Oznake: