V četrtek, 20. oktobra 2022, je bila naša šola organizatorica Vzgojiteljade, ki je nosila naslov –

»MOSTOVI – OD MENE K TEBI«

Poleg naše šole je sodelovalo 13 srednjih šol iz celotne Slovenije, kjer se izvaja program predšolske vzgoje.

Organizirali smo osem delavnic, na katerih so se dijaki, ravnatelji in mentorji iz vseh šol družili in ustvarjali.

Na zaključni prireditvi smo prikazali ustvarjanje na delavnicah in se s pesmijo poslovili do skorajšnjega snidenja drugo leto v Lendavi.

Organizatorica in vodja Vzgojiteljade 2022

Aleksandra Adam Knez, prof.

Fotografije

 

Oznake: