Individualne govorilne ure učiteljev potekajo v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti.
Starši se za govorilno uro predhodno dogovorite s posameznim učiteljem preko spletne pošte.
Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi tudi po telefonu v zbornici (G: (02) 250 40 48 ali S: (02) 250 40 71)
ali pa v kabinetu, katerega številka je pri učitelju dopisana.

Govorilne ure bodo objavljene septembra 2023.

Razredniki 2023/2024

  Ime in priimek, predmetno področje e-mail
                        dr. ANDREJ ADAM, filozofija andrej.adam@guest.arnes.si
  ALEKSANDRA ADAM KNEZ, slovenščina aleksandra.adam-knez@tretja.si
  URŠKA ARAM, svetovalna delavka urska.aram@tretja.si
  ROMANA BOHAK FARIČ, matematika romana.bohak-faric@tretja.si
  VESNA BOŽIĆEV, slovenščina vesna.bozicev@tretja.si
  MAJA ČELAN, informatika maja.celan@tretja.si
  mag. JANJA DIVJAK, slovenščina janja.divjak@tretja.si
  MOJCA FAJT, sociologija mojca.fajt@tretja.si
  DOROTEJA FILIPOVIĆ, matematika doroteja.filipovic@tretja.si
  ZDENKA FIŠER, športna vzgoja, pomočnica ravnateljice zdenka.fiser@tretja.si
  DEAN FLAJSINGER, fizika dean.flajsinger@guest.arnes.si
  LUCIJA FORTEK, glasba lucija.fortek@tretja.si
  MARIJA FRANGEŽ, angleščina marija.frangez@tretja.si
  ANDREJ FRAS, športna vzgoja andrej.fras@tretja.si
  DARIJA GOLOB MALENŠEK, slovenščina darija.golob@tretja.si
  KATARINA GORIČAN POKRIVAČ, likovna umetnost katarina.gorican-pokrivac@tretja.si
  BARBARA GRADIŠNIK, slovenščina barbara.gradisnik@tretja.si
  BARBARA GREGL KOROŠEC, športna vzgoja barbara.gregl-korosec@tretja.si
  MARKO GROBLER, nemščina mgrobler@z-ams.si
  ANICA HARTMAN, biologija anica.hartman@tretja.si
  JASMINA JANČIČ, fizika jasmina.jancic@tretja.si
  MARKO JANŽIČ, športna vzgoja marko.janzic@tretja.si
  LEONIDA KLEMENČIČ, športna vzgoja leonida.klemencic@tretja.si
  ANJA KOGLER, angleščina anja.kogler@tretja.si
  NATAŠA KOROŠEC, biologija natasa.korosec@tretja.si
  PATRICIJA KOSAR, angleščina patricija.kosar@tretja.si
  NIVES KOTNIK, geografija nives.kotnik@tretja.si
  MARJANA KOVAČEC, glasba marjana.kovacec@tretja.si
  TJAŠA KUSTER,  matematika tjasa.kuster@tretja.si
  SAŠO KUPČIČ, športna vzgoja saso.kupcic@tretja.si
  MARIJA LEŠER, ravnateljica marija.leser@tretja.si
  dr. TEJA LORGER, pedagogika teja.lorger@tretja.si
  JOŽI LOVRENČIČ, glasba jozi.lovrencic@tretja.si
  PRIMOŽ MESAREC, športna vzgoja primoz.mesarec@tretja.si
  KARMELA MILUTINOVIĆ, matematika karmela.milutinovic@tretja.si
  MOJCA MUHIČ, angleščina mojca.muhic@tretja.si
  SIMONA MUNDA, nemščina simona.munda@tretja.si
  TAMARA MURKO, matematika tamara.murko1@tretja.si
  KATJA NOVAK, matematika katja.novak@tretja.si
  SAMO PAJEK, likovna umetnost samo.pajek@tretja.si
  mag. SIMONA PEČNIK POSEL, kemija simona.pecnik@tretja.si
  ASTRID PETAN, nemščina astrid.petan@tretja.si
  JANJA PETAR IPŠEK, zgodovina in geografija janja.petar-ipsek@tretja.si
  MIHAELA PETEK, angleščina mihaela.petek@tretja.si
  IVA PIGAC, kemija iva.pigac@gimnazija-ruse.si
  NADA POCRNJIĆ, športna vzgoja nada.pocrnjic@tretja.si
  BOJANA POSAVEC VAUPOTIČ, svetovalna delavka bojana.posavec@tretja.si
  LIDIJA PUKLAVEC PETEK, slovenščina lidija.puklavec@tretja.si
  mag. TINA PURG SKRBINŠEK, nemščina tina.purg-skrbinsek@tretja.si
  mag. BORIS RADOSAVLJEVIČ, sociologija boris.radosavljevic@tretja.si
  POLONA RAJHER, športna vzgoja polona.rajher@tretja.si
  mag. DUŠAN ROJKO, geografija in zgodovina dusan.rojko@tretja.si
  TINE STRMŠEK, zgodovina tine.strmsek@tretja.si
  MATEJA ŠEBART, nemščina mateja.sebart@tretja.si
  TAMARA ŠIŠKO, biologija tamara.sisko@tretja.si
  BARBARA ŠKAFAR, zgodovina barbara.skafar@tretja.si
  IRENA ŠKET FAKIN, slovenščina irena.sketfakin@tretja.si
  BARBARA ŠPILAK, glasba, pomočnica ravnateljice barbara.spilak@tretja.si
  MAJA ŠRIMPF, nemščina maja.srimpf@gmail.com
  ALJA ŠULIĆ, glasba alja.sulic@tretja.si
  URŠKA TIVADAR, slovenščina urska.tivadar@tretja.si
  ŽILBERT TIVADAR, informatika zilbert.tivadar@tretja.si
  MILENA TOPOLNIK RAJŠEK, psihologija, organizatorica PUD-a milena.topolnik-rajsek@tretja.si
  ADA TRANČAR, geografija ada.trancar@tretja.si
  JASNA UL MOŽE, fizika jasna.ul-moze@tretja.si
  ANDREJA VERGLES GLAŽAR, kemija andreja.vergles@tretja.si
  NINA VOLLMAIER, svetovalna delavka nina.vollmaier@tretja.si
  ALEKSANDRA VRBNJAK, glasba aleksandra.vrbnjak@tretja.si
  NASTJA ZALETELJ, psihologija nastja.zaletelj1@tretja.si
  mag. TINA ZUPANC, matematika tina.zupanc@tretja.si
  KATJA ZUPANČIČ KRAJNC, glasba katja.zupancic-krajnc@tretja.si
  DEJA ŽUNKO MANGOTIĆ, francoščina deja.zunko@tretja.si