Koordinatorici projekta:

Katja Zupančič Krajnc in Jasna Ul Može

Člani tima:

Andreja Vergles Glažar, Samo Pajek in Janja Divjak

Spletna stran: https://ekosola.si/

 


 

V šolskem letu 2022/2023 bomo nadaljevali z zbiranjem ZAMAŠKOV (po razredih), zbiranje ODPADNIH SIJALK, KARTUŠ IN odsluženih BATERIJ.

PROJEKTI

V sklopu mednarodnega projekta EKOŠOLA se bomo v šolskem letu 2022/2023 vključili v naslednje projekte:

  • PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST
  • ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE
  • EKO PAKET
  • GLOBE
  • ALTERMED
  • EKO KVIZ ZA SŠ
  • VODA – NAŠE BOGASTVO
  • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

EKO KONFERENCE

Srečanje srednješolskih  koordinatorjev Ekošol bo v ponedeljek, 14. 11. 2022, ob 14. uri na III. gimnaziji Maribor.


https://ekosola.si/jaz-ti-mi-za-slovenijo-stara-plastenka-za-novo-zivljenje/

Obvestilo

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO

V projektu smo zbirali odpadne plastenke PET za humanitarni namen ter za ustvarjanje in raziskovanje, kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET. Zbiranje  je potekalo od 1. 10. 2018 do 22. 4. 2019. Organizator tekmovanja je bilo društvo Tandem Zagorje, strokovni partner je bil Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin d. d., projekt pa se je izvajal s pomočjo programa Ekošola in Rdečega križa Slovenije. Zbrana sredstva projekta so bila namenjena Ginekološko-porodniškemu oddelku splošne bolnišnice Novo mesto, in sicer za nakup monitorja za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka.

Na III. gimnaziji Maribor smo zbirali PET plastenke v tekmovalnem duhu, po razredih. Iz določene količine zbranih PET plastenk  so dijaki in dijakinje naredili kip Luke Dončiča v naravni velikosti.

ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Že peto leto zapored zbiramo zamaške v dobrodelne namene. V letošnjem šolskem letu zbiramo zamaške po posameznih razredih in se tako pridružujemo  Europarkovi akciji zbiranja zamaškov  v sodelovanju s podjetjem  Saubermacher Slovenija.