Koordinatorici projekta:
Katja Zupančič Krajnc in
Jasna Ul Može
Člani tima:
Andreja Vergles Glažar,
Samo Pajek in Janja Divjak
Spletna stran: https://ekosola.si/

Ločevanje odpadkov